Anna Czartoryska-Niemczycka Zapraszamy na profil na facebook
W sprawach zawodowych proszę o kontakt:

Gaża Agencja Aktorska
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa
tel.: (+48) 22 851 10 03,
tel.: (+48) 22 841 12 11 wew. 383
e-mail: gaza@aktorska.pl